İçeriğe geç

türk bayrağı vektörel

türk bayrağı indir

Bir milleti, millet yapan, bir arada tutan çok kuvvetli bağlar ve değerler vardır. Üzerinde yaşadığımız, doğup büyüdüğümüz topraklar bizim vatanımızdır. Aynı topraklar üzerinde yaşayan insanları bir arada tutan değerler olmasa, dağılmaları ve yıkılmaları an meselesidir. Bu değerlerden biri de hiç kuşkusuz bayraktır. Bayrak bir ulusun bağımsızlığını temsil eder. Her millet bayrağını namusu ve şerefi gibi görür. Onu birçok şeyden üstün tutar, saygı gösterir ve başına gelebilecek her türlü zarardan korur.

Bir bayrak eğer o milletin göğünde dalgalanıyorsa tarihte bunun bedeli ödenmiştir. Savaşlarda genci yaşlısı mücadele etmiş, şehitler verilerek o topraklar kazanılmıştır. Türk bayrağı da rengini şehitlerimizin kanından almaktadır. Ulusumuzun bayrağı beyaz ay ve yıldızlı, al bayraktır. Bu kırmızı renk aynı zamanda eski Türk geleneklerine göre bağımsızlığı ve egemenliği temsil eder. Beyaz renk ise adaleti ve temizliği yansıtmaktadır. Şanlı bayrağımızın bu özelliklerini anlatan birçok şiir ve marş bulunuyor.

Bayrak Nedir? türk bayrağı vektörel

Bayrak nedir, neden bu kadar önemlidir, ne anlam ifade eder gibi soruların cevaplarını öğrenelim. Genel anlamda bayrak bir kuruluşu, topluluğu simgeleyen, bir kumaş üzerine yapılan ve özel olarak tasarlanmış semboldür. Bir milletin, ulusun bağımsızlığının sembolü olan bayrak ise o milletin en kıymetli değerlerinden biridir.

Bayrağın Önemi türk bayrağı vektörel

Rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağı, ulusumuzun en kutsal değerlerinden biridir. Bir milletin bayrağının dalgalanması, başka bir ülkenin boyunduruğu altında olmadığının göstergesidir. Yapıldığı malzemenin kalitesi, ucuzluğu, ipek kumaştan mı yoksa bir kağıttan mı yapıldığı fark etmez. Bir ulus bağımsızlığını kazanmak için birçok savaşa katılmış, sayısız şehit vermiştir. İşte bayrak bir milletin tarihini hiç unutmamasını ve saygıyla anmasını sağlayan yegane unsurdur.

İlk Türk Bayrakları

Orta Asya’da İslamiyet’ten önceki Türk tarihinde tuğ adı verilen bir bayrak kullanılıyordu. Bir mızrağın ucuna bağladıkları bayrak genellikle ipek kumaştan yapılırdı. Batrak ve badruk gibi isimlerle anılan bayrak, Türkler devletleşmeye ve yayılmaya başladıkça farklı renklerde kullanıldı. Ama hepsinde İslami unsurlar ön plandaydı. Örneğin; Gazneliler‘de yeşil zemin üzerine beyaz hilal ve kuş, Karahanlılar‘da al zemin üzerine dokuz tuğ resmi, Büyük Selçuklu Devleti‘nde mavi zemin üzerine beyaz renkte bir çift kartal, yay ve ok figürleri olan bayraklar vardı.

Türk Bayrağı Ne Zaman Kabul Edildi? türk bayrağı vektörel

Türk bayrağının tarihçesinden, İslamiyet öncesinde ve Osmanlı Devleti’nde kullanılan bayraklardan bahsettikten sonra, Türk bayrağını resmi bir şekilde ne zaman kullanmaya başladık onu öğrenelim. Bildiğiniz gibi 1922 yılında saltanatın kaldırılmasının ardından, çok köklü değişiklikler meydana geldi. Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz egemenliğin artık milletin elinde olduğu bir yönetim şekline geçmekti. TBMM daha güçlendi, 600 yıllık Osmanlı Devleti’nin saltanatı sona erdi, ertesi yıl cumhuriyet ilan edildi. Bu gelişmeler içerisinde Türk bayrağı ile ilgili alınan kararlar da vardı. Üzerinde hilal ve yıldızın bulunduğu bayrak Osmanlı’da da (1844 yılından beri) kullanılıyordu. Fakat Türk bayrağı olarak önce 29 Mayıs 1936 yılında, 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Türkiye’nin ulusal bayrağı kabul edildi. Bu yasada Türk bayrağının şekli kesin bir şekilde kararlaştırıldı. 28 Temmuz 1937’de ise 45 maddeyi içeren Türk Bayrağı Nizamnamesi ile, Türk bayrağının kullanılışı konusunda düzenleme yapıldı.

+905543540504