İçeriğe geç

Selection = v = Seçim aracı

Pen = p = Kalem

Pencil tool = n = Kalem ( bu araç kesin bir çizim değil de daha serbest çizim aracı olarak kullanılır)

Rectangle frame = f = Dokümanda standart şekillerde resim alanı amcamızı sağlar

Rotate = r = Seçili olan objeyi döndürmemizi sağlar

Eyedropper = ı = Damlalık

Hand = h = El aracı

Direkt selection = a = Buda seçim aracıdır fakat bu daha çok çerçeve içindeki resmi ya da grup içinde bir noktayı seçmek için kullanılır.

Type = t = Yazı aracını seçer

Rectangle = m = Dokümanda standart belli başlı şekilleri çizmemize yardımcı olur

Free transform = e = Diğer programlardaki ( photoshop- illustrator) transform arcıyla aynı işi görür.

Gradient = g = Seçili alana istediğini yönde gradient renk atar

Zoom = z = Dokümanı yakınlaştırır. Zoom aracı seçili iken alt tuşuna basarsanız dokümanı küçültür. Ctrl + boşluk tuşuna birlikte basarsanız zoom aracını ( dokümanı büyültme) geçici olarak seçmiş olursunuz ctrl + alt + boşluk tuşlarına birlikte basarsanız bu seferde zoom aracını dokümanı küçültmek için geçici olarak seçmiş olursunuz .

Table = shift + f9 = Table menüsünü acar

Color = F6 = Renk paletini açar / kapar

Control = alt + ctrl + 6 = Üst kısımdaki kontrol panelini açar / kapar

İnfo = F8 = İnfo paletini açar / kapar

Layers = F7 = Layer paletini açar / kapar

Links = shift + ctrl + D = Links paletini açar / kapar

Pages = F12 = Pages paletini açar/ kapar

Stroke = F10 = Stroke paletini açar / kapar

Swatches = F5 = Swatches kend olusturdugumuz özel renk paletini acar / kapar

Text warp = alt + ctrl + W = Warp paletini açar / kapar

Transparency = shift + F10 = Transparency paletini açar / kapar

place = ctrl + D = Sayfaya resim çağırır

dokucment setup = alt + ctrl + p = bulunduğumuz dökümanın özelliklerini görebileceğimiz paleti açar


Undo add new ıtem = ctrl + z = Geri alma

Redo = shft + ctrl + z = Geri aldığını tekrar geri alma

Cut = ctrl + x = Secili olanı kopyalayıp keser

Copy = ctrl + c = Secili olanı kopyalar

Paste = ctrl + v = Kopyalananı yapıştırır

Paste and place = alt + shift + ctrl + V = Bir sayfadan kopyaladığımızı diğer sayfada aynı yere yapıştırır

Duplicate = alt + shift + ctrl + D = Seçili olanın aynısından aynı sayfa içinde orantılı bir şekilde tekrar kopyalayıp yapıştırır

Step and repeat = alt + ctrl + U = Bu seçeneği kullanabilmek için bir objenin seçili olması gerekir seçili objeyi çıkan kutucuk da sayı ve ölçülerle aynı sayfa içinde kopyalar

Select all = ctrl + A = Tüm sayfayı seçer

Deselect all = Shift + ctrl + A = Seçili onların hepsini seçimden bırakır

Add page = shift + ctrl + P = Bulunduğunuz dokümana yeni sayfa ekler

First page = shift + ctrl + page up = İlk sayfaya döner

Pirevious page = shift + page up = Bir önceki sayfaya gider

Next page = sihft + page down = Bir sonraki sayfaya gider

Last page = shift + ctrl + page down = Son sayfaya gider

Character = ctrl + t = Yazı karakteri paletimizi açar / kapar

Paragraph = ctrl + m = Paragraf paletimizi açar / kapar

Tabs = shift + ctrl + t = Tabs paletini açar / kapar

Character styles = shift + F11 = Doküman içerisinde hazırladığımız yazı karakterlerini özel olarak ayarladığımız ( örneğin başlıklar ya da spot yazı karakteri) stillerin bulunduğu menüyü açar

Paragraf styles = F11 = Character styles de olduğu gibi ama bu sefer doküman içinde belirlediğimiz özel ayarladığımız paragraf sitillerinin bulunduğu menüyü acar

Transform move = shift + ctrl + m = Çıkan palette verdiğiniz ölçüler doğrultusunda secili objeyi sayfada yönlendirir

Transform again = ctrl + alt + 3 = Daha önce verdiğiniz transformu tekrar eder

Sent to back = shift + ctrl + 8 = Seçili objeyi en alta alır

Bring to front = shift + ctrl + 9 = Seçili objeyi en üste alır

Birng Forward = ctrl + 9 = Secili objeyi bir üste alır.

Group = ctrl + g = Seçili objeleri gruplar

Ungroup = shift + ctrl + g = Grup bozar

Lock position = ctrl + l = Seçili objeyi kilitler

Unlock position = alt + ctrl + l = Kilitli objenin kilidini acar

Text Frame options = ctrl + b = Yazı alanının özelliklerini verebileceğiniz tabloyu açar.

Zoom in = ctrl + num lock + + = Seçili objeyi yakınlastırır

Zoom out = ctrl + num lock + – = Seçili objeyi uzaklastırır

+905543540504