İçeriğe geç

Ctrl+N= Yeni sayfa
Ctrl+O= Daha önce yapılmış dosyayı açar
Ctrl+S= Kaydetme işlemi yapar
Ctrl+Shift+S= Farklı kaydetme
F3= Kopyalama
F4= Yapıştırma
F2= Kesme
F5= Fırçalar paneli
F6= Renk paneli
F7= Katmanlar paneli
F8= Yeni sembol oluşturma
Ctrl+F8= Bilgi paneli
Ctrl+F9= Degrade-geçiş paneli
Ctrl+F10= Kontur paneli
Ctrl+F11= Nitelikler paneli
F12= Döndürme
Shift+F5= Grafik stilleri paneli
Shift+F7= Hizalama paneli
Shift+F8= Dönüştürme paneli
Shift+Ctrl+F9= Yol bulucu paneli
Shift+Ctrl+F10= Saydamlık paneli
Shift+Ctrl+F11= semboller paneli

V= Seçim aracı
A= Doğrudan seçim aracı
Y= İstenilen alanı kolay seçme aracı
Q= İstenilen alnı seçme aracı
P= Çizim aracı
T= Yazı yazma aracı
= Çizgi çizim aracı
L= Elips çizim aracı
M= Kare çizim aracı
B= Fırça aracı
N= Kalem aracı
Shift+B= Çizim birleştirme aracı
Shift+E= Silgi
C= Makas
O= Yansıtma aracı
R= Çevirme aracı
S= Boyutlandırma aracı
Shift+W= Şekil, çizgi boyutlandırma aracı
E= Serbest boyutlandırma aracı
Shift+M= Şekil yapılandırma aracı
Shift+P= Perspektif aracı
Shift+V Perspektif seçme aracı
U= İkinci renkle geçiş aracı
G= Renk geçişi aracı
I= Renk seçme aracı
W= İki şekil arasında benzeri yeni şekille geçme
Shift+S= sembol şekillendirme aracı
J= Grafik çizme aracı
Shift+O= Çalışma alanını belirtecek şekilde açar
Shift+K= Bölme aracı
H= Sayfa kaydırma aracı
Z= Büyütme küçültme aracı
X= Ön arka renk değiştirme
<= Renkli
>= Geçişli, renksiz
Shift+D= Çizim modu
F= Görünüm modu

Ctrl+Shift+L,R veya C= Paragraf hizalama

+905543540504