İçeriğe geç

Ctrl+C               Seçimi Kopyalar
Ctrl+V               Seçimi Yapıştırır
Ctrl+E               Export (Dışa Aktar)
Ctrl+I                Import (İçe Aktar)
Ctrl+Z               Undo (Son Yapılan İşlemi Geri Al)
Ctrl+R               Repead (İşlemi İleri Al)
Ctrl+P               Print (Yazdır)
Ctrl+O               Open (Aç)
Ctrl+N               New Document (Yeni Dosya Aç)
Ctrl+K               Seçili Nesneyi Ayırır.
Ctrl+L               Seçili Nesneyi Birleştirir.
Ctrl+Q               Convert
Ctrl+G               Grup
Ctrl+U               Grubu Dağıtır
Shift+PageUp     Nesne Metin Öne Alır
Shift+PageDown Nesne Metin Arkaya Alır

CTRL+8                         Metni otomatik olarak büyütür
CTRL+4                         Metni otomatik olarak küçültür
CTRL+TAB         Sayfalar arası geçiş sağlar
CTRL+A             Sayfadaki tüm nesneleri seçer
CTRL+D             Son yapılan işlemi tekrarlar.
+                     Nesne yada metnin üstünde kopyasını oluşturur.

HİZALAMALAR

(Hizalama yaparken, önce hizalanacak nesneyi tıklıyoruz

sonra shift tuşuna basılı tutarak hedef nesneye tıklıyoruz.)

B                      Seçili nesnelerin alt kısımlarını hizalar
P                      Seçimi sayfanın ortasına hizalar
E                      Seçili nesnelerin merkezlerini yatay olarak hizalar
L                      Seçili nesnelerin sol yanlarını hizalar
R                      Seçili nesnelerin sağ yanlarını hizalar
T                      Seçili nesnelerin üst kısımlarını hizalar
C                      Seçili nesnelerin merkezlerini düşey olarak hizalar

Shift+B             Seçili nesneleri alt kenarlarına göre dağıtır.
Shift+E             Seçili nesneleri yatay merkezlerine göre dağıtır.
Shift+C             Seçili nesneleri düşey merkezlerine göre dağıtır.
Shift+L              Seçili nesneleri sol kenara göre dağıtır.
Shift+R             Seçili nesneleri sağ kenara göre dağıtır.

Tools > Customization > Commands > Shortcutkeys menüsünden kısayol tuşlarını görebilir ve özelleştirilmiş kısayollar ayarlayabilirsiniz.

+905543540504